ALL YOU NEED IS TGROUP

"See the world. It's more fantastic than any dream" - Ray Bradbury

 

우리가 제공하는 서비스 및 제품

티그룹은 고객님이 필요하신 가치를 만들어냅니다

T-Travel에서 추천하는 다양한 고급여행 패키지

You name it - We create it, 우리는 고객에게 멋진 여행을 제공 할 것입니다.

다낭 공항 픽업/샌딩 서비스 아직 리뷰되지 않았습니다

베트남 다낭 공항에서 도시에 있는 호텔까지 편리하고 안전한 프라이빗 픽업/샌딩 서비스는 운전 기사, 주차 요금, 유류비, 교통편하고 세금을 포함입니다.

 • 이용 가능한 티켓 : 30
 • 종료일 : 31.12.2019
 • 지속 : 연속
 • 출발 장소 : 다낭 국제 공항 (DAD)

비용 포함 내용 - 투어 코드 : VN-RCDN-1972

 

 • 교통편
 • 운전 기사
 • 유류비
 • 주차 요금

미선 - 호이안 프라이빗 일일 투어 아직 리뷰되지 않았습니다

미선 - 호이안 프라이빗 투어는 다낭에 출발하며 가이드, 차량, 점심 식사, 관광지 입장료를 포함입니다

 • 이용 가능한 티켓 : 20
 • 종료일 : 31.12.2019
 • 지속 : 오전 8시 - 오후 4시
 • 출발 장소 : 다낭

비용 포함 내용 - 투어 코드 : VN-DLDN-1004

 

 • 교통편
 • 영어 가이드
 • 중식
 • 관광지 입장표

달랏 골프 + 관광 투어 3박5일 아직 리뷰되지 않았습니다

달랏 골프 투어는 호텔, 차량, 일정상포함된 식사, 가이드, 골프 - 총54홀 그린피 + 캐디피 + 카트비 (2인 1카트 기준)을 포함입니다

 • 이용 가능한 티켓 : 20
 • 종료일 : 20.10.2019
 • 지속 : 매주 목요일
 • 출발 장소 : 달랏공항

비용 포함 내용 - 투어 코드 : VN-DLDL-5N3D-1005

 

 • 4 - 5선급 호텔
 • 전용차량
 • 일정상포함된 식사
 • 가이드
 • 가이드 및 기사 팁
 • 골프 - 총 54 홀 그린피 + 캐디키 + 카트비 (2인 1카트 기준)

달랏 하이 로프 코스 어드벤처 아직 리뷰되지 않았습니다

집라인을 타고 하늘로 날아올라 달랏의 아름다운 숲을 만끽합니다. 남녀노소 즐길 수 있는 다양한 난이도의 액티비티로 구성된 7가지 존을 탐험하세요 !

 • 이용 가능한 티켓 : 30
 • 종료일 : 30.09.2019
 • 지속 : 120분
 • 출발 장소 : 달랏

비용 포함 내용 - 투어 코드 : VN-DLDL-1006

 

 • 교통편 (손님 요구한 경우)
 • 관광지 입장표

달랏 현지 투어 2박 3일 아직 리뷰되지 않았습니다

달랏 현지 투어는 2박 3일안에 달랏의 핫 채크인 곳을 다 관람하고 현지인처럼 홈스테이에 투숙하고, 현지 음식을 먹을 수 있는 특별한 투어입니다

 • 이용 가능한 티켓 : 20
 • 종료일 : 30.09.2019
 • 지속 : 2박 3일
 • 출발 장소 : 달랏

비용 포함 내용 - 투어 코드 : VN-DLDL-2N1D-1007

 

 • 교통편
 • 홈스테이
 • 영어 가이드
 • 식사
 • 관광지 입장표
 • 운전기사와 가이드 팁

달랏 정원 일일 투어 아직 리뷰되지 않았습니다

달랏의 농부들이 어떻게 식물과 채소, 꽃, 가축을 기르는지 알아볼까요? 달랏 정원 일일 투어로 하루 동안 현지 문화와 라이프스타일을 경험해보세요.

 • 이용 가능한 티켓 : 20
 • 종료일 : 30.09.2019
 • 지속 : 연속
 • 출발 장소 : 달랏

비용 포함 내용 - 투어 코드 : VN-DLDL-1009

 

 • 교통편
 • 여행자 보험
 • 영어 가이드
 • 점심 식사
 • 관광지 입장표
 • 운전기사와 가이드팁
 

Find the Best Tour

for Your Dream Vacation

With Our Service

 
 

티그룹에 대한 고객의 평가 읽어보기

우리의 제품과 스비스에 대해 고객의 의견

Travel tips

여행 가이드 및 투어 팁스

 

Giới thiệu điểm đến, hành trình, thông tin du lịch, văn hóa xã hội, kinh nghiệm cũng như các hướng dẫn cần thiết khi đi du lịch trong và ngoài nước. Cùng với các trải nghiệm cuộc sống du học, công việc thường ngày.

YNI

필요한 여행정보

 

T-Group được hỗ trợ và tư vấn từ các nhà chức trách, doanh nhân, giáo sư, nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Cùng đồng hành phát triển thành tổ chức chuyên nghiệp, với sản phẩm và dịch vụ chất lượng.

Travel science

관광학 연구

 

Nghiên cứu chính sách, chiến lược phát triển, sản phẩm, thị trường du lịch, tư vấn phát triển thương hiệu, tư vấn quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch... cung cấp các bài báo khoa học chuyên ngành du lịch.

티그룹 뉴스

Service and payment policy

 

Service booking policy, regulations and forms of payment, refund policy and cancellation policy of tourism services on the TGROUP website

TGROUP.VN & Chứng chỉ số SSL

 

TGROUP được cấp chứng chỉ số SSL-chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu nhằm đảm bảo dữ liệu trao đổi giữa trang web và trình duyệt an toàn.

TGROUP & Hệ thống D-U-N-S®

 

TGROUP đã chính thức đưa doanh nghiệp vào danh bạ trực tuyến Quốc tế, đăng ký thành công vào Hệ thống số hóa dữ liệu quốc tế D-U-N-S®

T-Group 계정을 등록하면 T-Group의 이용 약관 에 동의하게됩니다.

비밀번호를 잊어 버렸습니까? 당신의 이메일 주소를 입력하십시오. 새 암호를 만들 수있는 링크가 제공됩니다.

로그인으로 돌아 가기

닫기