ALL YOU NEED IS TGROUP

"See the world. It's more fantastic than any dream" - Ray Bradbury

 

우리가 제공하는 서비스 및 제품

티그룹은 고객님이 필요하신 가치를 만들어냅니다

T-Travel에서 추천하는 다양한 고급여행 패키지

You name it - We create it, 우리는 고객에게 멋진 여행을 제공 할 것입니다.

나트랑 체크아웃 투어 아직 리뷰되지 않았습니다

나트랑 체크아웃 투어 호텔 체크아웃 아후 출국 전까지 시간이 남는 분들께 추천드리는 나트랑 체크아웃 투어입니다. 머드 온천 및 사원 방문하며 투어가 끝나면 단독차량으로 공항까지 모셔다 드리겠습니다.

 • 이용 가능한 티켓 : 24
 • 종료일 : 31.12.2019
 • 지속 : 8시간
 • 출발 장소 : 나트랑 위치한 호텔

비용포함 - 투어 코드 : VN-DLNT-10-1026

 • 베트남인 가이드 (한국어가능)
 • 단독 전용차량
 • 석식
 • 일정표에 명시된 관광지 입장료
 • 공항샌딩

나트랑 시티 투어 아직 리뷰되지 않았습니다

나트랑 시내에 있는 베트남종교 문화를 간접적으로 체험 할 수 있고 유명 온천까지 즐기는 하루를 알차게 보내는 시티투어입니다

 • 이용 가능한 티켓 : 26
 • 종료일 : 31.12.2019
 • 지속 : 7시간
 • 출발 장소 : 나트랑 위치한 호텔

비용포함 - 투어 코드 : VN-DLNT-10-1025

 • 호텔 픽업/드롭
 • 베트남인 가이드 (한국어가능)
 • 단독 전용차량
 • 중식
 • 일정표에 명시된 관광지 입장료

새벽비행 - 나트랑 굿모닝투어 아직 리뷰되지 않았습니다

새벽 비행기로 도착 시, 호텔 체크인 전까지 나트랑 굿모닝 투어와 함께 해보세요. 공항 픽업에서부터 든든한 아침식사, 나트랑 시내투어까지 오전 스케줄을 책임지는 체크인 투어입니다.

 • 이용 가능한 티켓 : 22
 • 종료일 : 31.12.2019
 • 지속 : 8시간
 • 출발 장소 : 나트랑공항

비용포함 - 투어 코드 : VN-DLNT-10-1024

 • 고항픽업 및 호텔 샌딩
 • 단독 천용차량
 • 현지인 가이드 (한국어가능)
 • 조식 (쌀국수)
 • 입장료 일체

[나트랑] 씨클로 및 스트릿푸드 먹방 투어 아직 리뷰되지 않았습니다

떠오르는 핫 플레이스! 베트남의 최고의 휴양지인 나트랑~ 씨클로에 편하게 앉고 아름다운 바다 도시 나트랑 풍경을 구경하고 대표적인 음식들을 맛볼 수 있는 여행상품입니다.

 • 이용 가능한 티켓 : 8
 • 종료일 : 31.12.2019
 • 지속 : 4시간
 • 출발 장소 : 나트랑

비용포함 - 투어 코드 : VN-DLNT-10-1023

 • 호텔 픽업 및 드롭
 • 씨클로
 • 스트릿푸드 & 음료 & 맥주
 • 생수 & 물티슈
 • 기념시진

나트랑 특별한 섬 일일 투어 (스노쿨링 포함) 아직 리뷰되지 않았습니다

나트랑의 맑고 넓은 바다에서 시원하게 스노쿨링을 즐길 수 있는 투어입니다~

 • 이용 가능한 티켓 : 12
 • 종료일 : 31.12.2019
 • 지속 : 6-8시간
 • 출발 장소 : 나트랑

비용포함 - 투어 코드 : VN-DLNT-10-1022

 • 호텔 픽업 및 드롭
 • 단독 천용차량
 • 현지인 가이드 (영어가능)
 • 중식 (해산물)/ 생수/ 물티슈
 • 스노툴링 장비
 • 썬베드
 • 바스켓 보트

달랏 데이 투어 (나트랑 출발) 아직 리뷰되지 않았습니다

베트남의 고원 휴양도시 달랏! 전문 가이드와 함께 하루만에 달랏의 매력적인 명소들을 방문해 보며, 달랏의 매력의 푹빠져 보세요~

 • 이용 가능한 티켓 : 6
 • 종료일 : 31.10.2019
 • 지속 : 하루
 • 출발 장소 : 나트랑

비용포함 - 투어 코드 : VN-DLDL-10-1029

 • 호텔 픽업 및 드롭
 • 한국어 가이드
 • 일정에 명시된 장소들의 입장료 일제
 • 중식
 • 단독 전용차량
 • 생수, 물티슈

빈펄 비치 프론트 콘도텔 + 빈펄랜드 1일 + 나트랑 관광 3박5일 아직 리뷰되지 않았습니다

베트남항공 왕복항공권 + 나트랑 최대 콘도텔 "빈펄비치프론트호텔"에서 3박 + 자유일정 + 양베이테마파크 + 빈펄랜드1일 자유이용 포함한 상품입니다

 • 이용 가능한 티켓 : 16
 • 종료일 : 31.10.2019
 • 지속 : 3박4일
 • 출발 장소 : 나트랑공항

비용포함 - 투어 코드 : VN-NTVP-34-1001

 • 왕복 한공권, TAX (베트남항공)
 • 빈펄 비치 프론트 3박 숙박/ 3회 조식
 • 단독 전용차량
 • 식사 (중식 3회, 석식 3회)
 • 일정표에 명시된 관광지 입장료
 • 한국어 가이드

베트남 꽃의 도시 달랏, 나트랑 양베이 테마파크 3박5일 아직 리뷰되지 않았습니다

일찍 떠나 제대로된 휴식을 재미있게 보내세요. 인천-나트랑 티웨이항공의 직항기를 타고 진정한 휴식으로 떠나는 단독 패키지 여행!

 • 이용 가능한 티켓 : 8
 • 종료일 : 31.12.2019
 • 지속 : 3박5일
 • 출발 장소 : 나트랑공항

비용포함 - 투어 코드 : VN-NTDL-35-1001

 • 왕복 한공권, TAX
 • 5성급 호텔 (기준 2인1실)
 • 단독 전용차량
 • 전일정 투숙 및 식사
 • 일정표에 명시된 관광지 입장료
 • 한국어 가이드
 • 가이드 및 기사팁

나트랑 여행 + 달랏 3색 골프 투어 (4박6일) 아직 리뷰되지 않았습니다

골프 투어는 4~5성급 호텔, 단독차량, 일정상 포함된 식사, 가이드, 골프 - 총54홀 그린피 + 캐디피 + 카트비 (2인 1카트 기준)을 포함입니다

 • 이용 가능한 티켓 : 13
 • 종료일 : 31.12.2019
 • 지속 : 4박6일
 • 출발 장소 : 나트랑 깜라인공항

비용포함 - 투어 코드 : VN-NTDL-46-1009

 • 4~5성급 호텔
 • 전용차량
 • 일정상포함된 식사
 • 가이드
 • 관광지 입장료 이체
 • 가이드 및 기사 팁
 • 골프 - 총 54 홀 그린피 + 캐디키 + 카트비 (2인 1카트 기준)

[대한항공] 달랏 & 무이네 단독여행 패키지 4박6일 아직 리뷰되지 않았습니다

일찍 떠나 제대로된 휴식을 재미있게 보내세요. 인천-달랏 대한항공의 직항기를 타고 진정한 휴식으로 떠나는 단독 패키지 여행!

 • 이용 가능한 티켓 : 8
 • 종료일 : 31.10.2019
 • 지속 : 4박6일
 • 출발 장소 : 인천공항

비용포함 - 투어 코드 : VN-DLKE-46-1003

 • 왕복 항공권 (대한항공)
 • 4성급 호텔 (기준 2인1실)
 • 단독 전용차량
 • 일정상 포함된 식사
 • 일정표에 명시된 관광지 입장료
 • 한국어 가이드
 • 가이드 및 기사팁
 

Find the Best Tour

for Your Dream Vacation

With Our Service

 
 

티그룹에 대한 고객의 평가 읽어보기

우리의 제품과 스비스에 대해 고객의 의견

Travel tips

여행 가이드 및 투어 팁스

 

Giới thiệu điểm đến, hành trình, thông tin du lịch, văn hóa xã hội, kinh nghiệm cũng như các hướng dẫn cần thiết khi đi du lịch trong và ngoài nước. Cùng với các trải nghiệm cuộc sống du học, công việc thường ngày.

YNI

필요한 여행정보

 

T-Group được hỗ trợ và tư vấn từ các nhà chức trách, doanh nhân, giáo sư, nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Cùng đồng hành phát triển thành tổ chức chuyên nghiệp, với sản phẩm và dịch vụ chất lượng.

Travel science

관광학 연구

 

Nghiên cứu chính sách, chiến lược phát triển, sản phẩm, thị trường du lịch, tư vấn phát triển thương hiệu, tư vấn quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch... cung cấp các bài báo khoa học chuyên ngành du lịch.

티그룹 뉴스

Service and payment policy

 

Service booking policy, regulations and forms of payment, refund policy and cancellation policy of tourism services on the TGROUP website

TGROUP.VN & Chứng chỉ số SSL

 

TGROUP được cấp chứng chỉ số SSL-chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu nhằm đảm bảo dữ liệu trao đổi giữa trang web và trình duyệt an toàn.

TGROUP & Hệ thống D-U-N-S®

 

TGROUP đã chính thức đưa doanh nghiệp vào danh bạ trực tuyến Quốc tế, đăng ký thành công vào Hệ thống số hóa dữ liệu quốc tế D-U-N-S®

T-Group 계정을 등록하면 T-Group의 이용 약관 에 동의하게됩니다.

비밀번호를 잊어 버렸습니까? 당신의 이메일 주소를 입력하십시오. 새 암호를 만들 수있는 링크가 제공됩니다.

로그인으로 돌아 가기

닫기