ALL YOU NEED IS TGROUP

"See the world. It's more fantastic than any dream" - Ray Bradbury

 

우리가 제공하는 서비스 및 제품

티그룹은 고객님이 필요하신 가치를 만들어냅니다

고객님께서 우리의 서비스를 선택하는 이유는?

티그룹만의 특별한 것

Mọi thứ đều đúng tiến độ

여행상품 패키지

 

한국에서 쌓여진 지식과 경험으로, 티그룹의 여행상품들은 고객들의 심리와 취향에 따라 맟춤형 상품으로 설계된다.

Điểm đến đa dạng

티그룸 스탭

 

티그룹의 관리자와 직원들은 국내와 국제의 알려진 교육기관에서 전문 역량을 키웠다. 티그룹은 관광객들의 사랑과 신뢰를 얻은 기업이다.

Nhà ở thoải mái

고객 서비스

 

우리는 질 높은 여행 프로그램을 만들고 고급적 서비스를 제공함으로써 고객님들을 위해 가족을 챙기는 듯이 만족을 충족시키고자 한다.

T-Travel에서 추천하는 다양한 고급여행 패키지

You name it - We create it, 우리는 고객에게 멋진 여행을 제공 할 것입니다.

 

Find the Best Tour

for Your Dream Vacation

With Our Service

 
 

티그룹에 대한 고객의 평가 읽어보기

우리의 제품과 스비스에 대해 고객의 의견

Travel tips

여행 가이드 및 투어 팁스

 

Giới thiệu điểm đến, hành trình, thông tin du lịch, văn hóa xã hội, kinh nghiệm cũng như các hướng dẫn cần thiết khi đi du lịch trong và ngoài nước. Cùng với các trải nghiệm cuộc sống du học, công việc thường ngày.

YNI

필요한 여행정보

 

T-Group được hỗ trợ và tư vấn từ các nhà chức trách, doanh nhân, giáo sư, nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Cùng đồng hành phát triển thành tổ chức chuyên nghiệp, với sản phẩm và dịch vụ chất lượng.

Travel science

관광학 연구

 

Nghiên cứu chính sách, chiến lược phát triển, sản phẩm, thị trường du lịch, tư vấn phát triển thương hiệu, tư vấn quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch... cung cấp các bài báo khoa học chuyên ngành du lịch.

티그룹 뉴스

Quy chế hoạt động tgroup.vn

 

Tgroup.vn là website trực tuyến cung cấp loại hình dịch vụ đặt chương trình du lịch (tour), khách sạn và xe vận chuyển khách du lịch trực tuyến phục vụ nhu cầu đi du lịch của Khách Du lịch.

TGROUP.VN & Chứng chỉ số SSL

 

TGROUP được cấp chứng chỉ số SSL-chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu nhằm đảm bảo dữ liệu trao đổi giữa trang web và trình duyệt an toàn.

TGROUP & Hệ thống D-U-N-S®

 

TGROUP đã chính thức đưa doanh nghiệp vào danh bạ trực tuyến Quốc tế, đăng ký thành công vào Hệ thống số hóa dữ liệu quốc tế D-U-N-S®